Digitalisert materiale før 1919

Telemarkskilder er en digital skattekiste med kunnskap om Telemark, gratis og tilgjengelig for alle. Her finner du både historisk og mer dagsaktuelt materiale. Innholdet omfatter både digitalt materiale som allerede er publisert andre steder, og digitaliserte versjoner av tidligere papirbasert materiale. Telemarkskilder inneholder nå nærmere 200 000 dokumentsider. Nye kommer stadig til. Telemarkskilder har digitalisert mye av materiellet fra Urædds grupper, som er fra før 1919.

Forhandlingsprotokol for Urædd 1895 – 1907
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3732

Urædds Ballklubs Historie 1918
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3731

Protokol for Urædds Hovedstyre 1920
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3730

Porsgrund Footballclub 1894-1919
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3729

Fremmøte Protokol – Medaljer 1914-1967
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3728

Hovedbog for Porsgrunds Skiklub 1902-1914

https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3723

Uræds Boldklubs Historie 1904-1918
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3720

Urædd Skiklubb 1911-1939 avisutklipp
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3719

Urædd Turnforening 1907-1927
https://www.telemarkskilder.no/handle/123456789/3718

Urædd medaljer

Powered by WordPress. Designed by WooThemes