Linker

Her finner du flere nyttige linker, skjemaer og dokumenter:

Urædd Klubbhus:
Priser for leie av Urædd Klubbhus
Vilkår for leie av Urædd Klubbhus
Nødutganger Urædd Klubbhus 
Branninnstruks for Urædd Klubbhus

Uræddhallen:
Priser for leie av Uræddhallen
Søknad om sesongleie av Uræddhallen
Branninnstruks for Uræddhallen

Offentlige styredokumenter og årsmøtedokumenter:

2016:
Årsmøtepapirer IF Urædd Allianseidrettslag 17.03.2016
IF Urædds LovNorm 2016
IF Urædds Organisasjonsplan 2016
Protokoll fra årsmøtet 17. mars 2016

Skolestrukturen 2016 – uttalelse fra IF Urædd

2015:
Årsmøtepapirer 2015 IF Urædd Allianseidrettslag,inkludert organisasjonsplan og lovnorm 28.04.2015

28.04.2015 Protokoll fra årsmøte i IF Urædd Allianseidrettslag
17 mai informasjon om Borgertoget 2015

2014:
Sakspapirer til IF Uraedds Arsmote pr. 27.04.2014
Protokoll fra Årsmøte i IF Urædd 2014
Organisasjonsplan I.F. Urædd Allianseidrettslag 28.04.2014

2013:
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte vedr. overtakelse av Frisklivkiosken. Desember 2013.
Årsmøtedokumenter (23.04.2013)
Protokoll fra årsmøtet (23.04.2013)
Organisasjonsplan I.F. Urædd Allianseidrettslag (23.04.2013)
I.F. Urædd Allianseidrettslags lover (03.05.2012)

Interne dokumenter:
HMS- manual 2016
Krisehåndtering og forebyggende tiltak av overgrep 2016
Reiseinstruks 2016
Beredskapsplan 2016

Linker:
Politiattest

Tillskuddsordninger Porsgrunn Kommune
Støtteordninger fra Norges Idrettsforbund
Porsgrunn Idrettsråd
Telemark Idrettskrets
Kurstilbud fra Telemark Idrettskrets
Kommunearealdelplan for idrett 2009-2020, løpende dokument

Alle dokumenter kan sendes elektronisk ved å sende en mail til kristian(at)uraedd.no

Powered by WordPress. Designed by WooThemes