×
Treningstider

Treningstider våren 2020:

Kjølnes stadion:

Mandager:

G/J 10-12 år: 18.00-19.30

(Trenere: Monica Eikeng og Christina Waldenstrøm)

G/J 13+: 18.00-20.00

(Trenere: Harald Kojen og Ivar Øystein Larsen)

Onsdager:

Rekrutter G/J 6-9 år: 18.00-19.00 – OPPSTART I AUGUST

(Trenere: Espen S. Riis og Odin G. Palmgren)

G/J 10-12 år: 18.00-19.30

(Trenere: Espen S. Riis og Christina Waldenstrøm)

G/J 13+: 18.00-20.00

(Trenere: Espen S. Riis og Ivar Øystein Larsen)