×
Treningstider

Treningstider våren 2020:

Porsgrunnshallen:

Mandager:

G/J 10-12 år: 18.00-20.00

(Trenere: Monica Eikeng og Christina Waldenstrøm)

Onsdager:

Rekrutter G/J 6-9 år: 18.00-19.00

(Trenere: Espen S. Riis og Odin G. Palmgren)

G/J 10-12 år: 18.00-20.00

(Trenere: Espen S. Riis og Christina Waldenstrøm)

Eidangerhallen:

Mandager:

G/J 13+: 18.00-20.30

(Trenere: Ivar Øystein Larsen og Espen S. Riis)

Onsdager:

G/J 13+: 18.00-20.30

(Trenere: Ivar Øystein Larsen og Harald Kojen)

G/J 13+: 18.00-19.00 Kasttrening

(Trener: Svein Inge Valvik)