×
Garderobeanlegget på Kjølnes er stengt
Vi har hatt tilfeller av at noen i Urædd Fotball har låst opp garderobeanlegget på Kjølnes for utøvere. Dette er ikke akseptabelt. Porsgrunn kommune har stengt anlegget basert på de retningslinjer som myndighetene har bestemt. Dersom egentrening finner sted er garderobeanlegget ikke tilgjengelig. At trenere opptrer slik er illojalt overfor de ordrer som nå er gitt i Norge. Alle må umiddelbart bidrar til at dette ikke gjentar seg slik at pandemien kan begrenses.
Med vennlig hilsen
Urædd Fotball