Invitasjon til fellestrening 2. mai kl. 12.00

- Fellestreninger for alle utøvere mellom 10 og 16 år i TFIK. – Gruppen vil også være åpen for barn og ungdom som er med i andre idretter. Det er da ikke nødvendig å være medlem i en friidrettsklubb for å være med på treningen. – Treningen vil foregå første lørdag kl 12.00 hver mnd på […]

Les mer →

Saksliste til årsmøtet i IF Urædd Allianseidrettslag

Årsmøtet til I.F. Urædd Allianseidrettslag avholdes 28.04.2015 kl. 19:00 på Urædd Klubbhus. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet på sendes på mail til nestleder@uraedd.no innen 21.04.2015. Saksliste: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Sak 4: Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle […]

Les mer →

Tidsskjema Porsgrunnsstafetten

Tidskjemaet viser tidspunkt for når de ulike klassene skal løpe. Vi tar forbehold om endringer hvis flere lag melder seg på frem mot løpsdagen. Startnummer, program med kart over løypetraseer hentes i sekretariatet på Rådhusplassen. 15.00 Åpning 15.05 Rekrutter 15.15 Premieutdeling rekrutter 15.30 Jenter 10-12 år 15.40 Gutter 10-12 år 15.50 Jenter 13- 14 år […]

Les mer →

Stevne i Grimstad 9.-10.mai

STEVNE I GRIMSTAD 9.-10. MAI – MED SOSIALT TILSNITT Urædd friidrett ønsker med dette å invitere alle utøvere med familie til stevne i Grimstad lørdag 9. mai, med overnatting og sosialt samvær lørdag kveld. Urædd dekker påmelding til stevnet og felles middag / grilling lørdag kveld. Den enkelte utøver / familie må selv bekoste overnatting, […]

Les mer →
p.wpematico_credit small {display:none !important;}