×
Informasjon

Informasjon ang oppstart våren 2021

Hei alle turnere,

Som dere sikkert er klar over, så er idrettshallene i Porsgrunn kommune stengt inntil videre. Kommunen vil vurdere når de åpnes igjen, men pr nå må vi vente med oppstart til tidligst uke 3 (fra 18. januar).
Når nye retningslinjer foreligger, vil vi planlegge så raskt vi kan, for å kunne starte opp igjen. Det vil selvfølgelig være opp til dere foreldre å vurdere om deres barn skal delta.

Vi må også vurdere de råd som vil foreligge når hallen endelig gjenåpnes, om vi kan starte opp med alle våre partier, eller om noen partier fortsett må avvente oppstart.
Det vil være Porsgrunn kommune sine retningslinjer for organisert idrett, vi forholder oss til.

Når vi åpner, vil vi gjennomføre de smitteverntiltak som er nødvendige for å gi deres barn en trygg turntrening.

Vi vil se på om vi kan starte opp med «digital trening», f.eks på zoom. Dette kommer vi tilbake til.

Vi vil holde dere oppdatert mht oppstart både via epost og via våre facebook-grupper.

Fakturaer for treningsavgift vil bli sendt ut ved oppstart av treningen.

Det er nå faktura på vei ut til mange av dere på medlemskap for Urædd Turn. Denne varer for ett år fra fakturadato. Denne faktura er på 115kr.

Dere som har fått faktura på medlemsavgift høsten 2020, vil ikke få faktura nå i januar.

For Urædd Turn,

Styret