×
Informasjon

Hei alle turnere,

Nå har retningslinjer blitt endret slik at vi kan åpne for turning igjen.

Vi gleder oss derfor til neste uke (uke 3) hvor vi igjen kan ta imot turnere. Vedlagt er oversikt over treningstider for partiene.

For å tilpasse oss den situasjonen som er nå, så har vi vært nødt til å gjøre noen tilpasninger. Jeg ber dere lese dette nøye og følge disse tilpasningene.

Send oss gjerne spørsmål hvis vi har forklart oss dårlig, så vi får rette opp i eventuelle misforståelser.

Vi forholder oss nå til nasjonale regler, råd og anbefalinger. Regler kan bli endret i en eller annen retning, og da vil det komme oppdateringer fra oss.

Generelle regler:

1) Har du eller ditt barn symptomer, så skal man ikke komme . Det samme gjelder om man er i karantene eller isolasjon.2) Barn som kommer på trening med symptomer, må hentes eller blir sendt hjem.3) Utesko er ikke tillatt på gulvet i hallen. Dvs at utesko må taes av på tribunen.4) Foreldres skal ikke oppholde seg inne i selve hallen pga antallsbegrensning5) Alle partier avsluttes 10 minutter tidligere enn det som står i timeplanen, og alle må da raskt ut. Dette slik at de neste kan komme inn uten at det blir mange mennesker i gangen.6) Oppmøte tidligst 5 minutter før oppsatt tid i timeplanen.7) Vi fører protokoll over hvem som er tilstede på treningene.

8) I fellesarealer skal alle over 12 år benytte munnbind. Ved trening inne i hallen er det ikke nødvendig med munnbind for barn/ungdom. Foreldre som er med på Foreldre&Barn, må bruke munnbind.9) Trenere kan valgfritt benytte munnbind

10) Det er tilgjengelig håndsprit ved inngang

11) Ved smitte på partiet så oppfordrer vi alle til å følge regjerningens retningslinjer mht smittetesting.

Tilpasninger spesielt for de enkelte parti:

 

Foreldre&Barn-partiene:Her har vi vært nødt til å splitte pga antall. Max antall man kan være på en gruppe, er 20 personer (trenere, voksne, barn).

Dette har vi valgt å gjøre ved at noen trener på partallsuker og noen trener på oddetallsuker (egen epost kommer med oversikt)

Barn som er på Foreldre&Barn har med seg foreldre inn i hallen.Vi håper og tror at vi kan komme tilbake til fulle grupper i løpet av kort tid, slik at barna kan få trening hver uke.

Gymlek-partiene:

Barn som er på gymlek leveres/hentes i gangen utenfor hallen hvor vi trener. Foreldre kan oppholde seg foajeen i bygget mens det er trening, men hvis det er spesielle forhold som gjør  at foreldre må være tilstede inne i hallen, så kan dette avklares særskilt med hovedtrener for Gymlek ved ankomst.

-Resten av partiene starter som vanlig. Partiene vil bli delt opp i mindre grupper (med samme treningstid), dersom antallet totalt er noe særlig mer enn 20.

Husk også å melde dere inn på facebook-grupper for deres barn!

For Urædd Turn

Styret