×
1-3.klasse

Parti for jenter i 1-3.klasse.

I år velger vi å dele partiet i to på en annen måte enn tidligere, 1.klasse og 2.-3. klasse.

Vi deltar på konkurranse “Publikumspokalen” hver høst og “Gymfestivalen” hver vår.

Her øver vi aktivt på elementer i turn, og basisøvelser. Vi har mye styrke og øvelser for å bygge opp smidighet til turn.

Vi bruker aktivt utstyr som trampett, airtrack, bom, kasser, tau, ribbevegg.