×
Foreldre og barn 2-4 år

Bygger på konseptet gymlek fra NGTF og med inspirasjon fra Idrettens grunnstige

Foreldrene må støtte opp om trenernes beskjeder

Fokuset er lek og aktivitet

I løpet av tiden man går på foreldre & barn-parti vil man komme seg gjennom enkle øvelser innenfor:

Kaste/fange

Balanse

Hoppe

Klatre

Rulle

Gå/løpe

Henge