×
Gutter 1-3.klasse og 4.klasse-18år

For gutter fra 1. klasse og helt opp til 18 år. Vi deler guttene inn i to grupper 1.-3. klasse og 4. Klasse og opp til 18 år.