×
Årsmøte i Urædd Fotball

Til medlemmer i Urædd Fotball. Styret kaller inn til Digitalt årsmøte i Urædd Fotball onsdag den 24.mars kl. 19:00. Påloggingslenke deles i forkant av årsmøtet. Forslag til saker som kan behandles på årsmøtet kan sendes til post@uredd-fk.no innen 15.mars.

Se her for fullstendig innkalling med full saksliste.