×
Årsmøtet i Urædd Fotball er flyttet til 2.april kl. 19:00 på Urædd Klubbhus, 2.etg/Videolink på grunn av Conona pandemien

Årsmøtet i Urædd Fotball er flyttet til 2.april kl. 19:00 på Urædd Klubbhus, 2.etg/Videolink på grunn av Conona pandemien.

 

Årsmøtet i Urædd Fotball er flyttet til 2.april kl. 19:00 på Urædd Klubbhus, 2.etg/Videolink på grunn av Conona pandemien.

Av samme årsak har vi satt en begrensning på 10 medlemmer som fysisk kan møte på klubbhus, hvorpå resten vil få anledning til å møte via video link. Siden årsmøtet må avholdes på denne måten ber vi om at medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet melder fra på post@uredd-fk.no senest 29.mars, slik at styret best mulig kan planlegge gjennomføringen.

Fullstendig sakliste med nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. Kontakt  post@uredd-fk.no om en ønsker å få tilsendt denne i forkant av årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret

Urædd Fotball