×
Årsmøtet i Urædd Fotball utsatt til 11. april

Hei alle

 

På grunn av (altfor) sen ferdigstillelse av regnskapet fra vår leverandør rekker ikke revisor å bli ferdig med revisjon. Siden det er påske imellom, bli ny dato for årsmøtet blir Urædd Klubbhus torsdag den 11. April 2024 kl. 18:00.

 

Med vennlig hilsen

Sigurd

Styreleder

Urædd Fotball