×
Fotballaktiviteter stoppes ut april

Breddeaktiviteter stoppes ut april – Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet i fotballen.

Til alle spillere, trenere og ledere i Urædd Fotball,

Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

For Urædd Fotballklubb innebærer det i praksis all aktivitet med unntak av et minimum av ren administrativ aktivitet uten ansamlinger av personer.

Videre følger noen generelle retningslinjer og regler for hvordan vi i Urædd Fotball håndterer Corona utbruddet

 • Generelt legger vi til grunn alle føringer og råd fra Folkehelseinstituttet og følger disse.
 • Videre legger vi til grunn alle føringer og råd fra FotballforbundetIdrettsforbundet og Porsgrunn Kommune og følger disse.
 • Våre store arrangementer, NFF Talentleir og Fjord Line cup, som sannsynligvis ville blitt berørt under dagens retningslinjer og regler, ligger mange måneder ut i tid, slik at dette vil vurderes på et senene tidspunkt.
 • Årsmøtet vurderes, men foreløpig avholdes det som planlagt.
 • God hygiene er en absolutt forhåndsregel:
  • Ingen håndhilsning
  • Vask /om mulig desinfiser hender etter toalettbesøk, før måltider etc.
  • Ikke host på noen, og unngå å bli hostet på
  • Hold armlengdes avstand (min 1 meter) for å redusere mulig risiko for spredning om dette er mulig.
  • Unngå større ansamlinger
 • Mistenker en å være smittet med Corona virus og/eller har influensalignede symptomer selv, eller i nær familie og omgangskrets, med skal en holde seg hjemme. Kontakt lokale helsevesen ved mistanke om Corona smitte.
 • Er en bekreftet smittet av Corona virus skal klubbens ledelse ha beskjed om dette.  Dette meldes til sportslig leder Ger Elseth (geiel@equinor.com)  eller styreleder Sigurd Joakim Juvik (sigurd.Juvik@BazeField.com)
 • Generelt endrer situasjonen, og retningslinjer og regler seg raskt og alle skal utover denne instruks forholde seg til endringer i overordnede regler og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, Fotballforbundet, Idrettsforbundet og/eller Porsgrunn Kommune. Urædd Fotball vil gi oppdatert informasjon om vi iverksetter spesifikke klubb tiltak utover dette og denne instruksen.