×
Innkalling til årsmøte i Urædd Fotball – 24. mars, klokken 1900

Til alle medlemmer i Urædd Fotball

Styret innkaller til årsmøte i Urædd Fotball på Urædd Klubbhus, tirsdag 24. mars – klokken 1900. Forslag til saker som kan behandles på årsmøtet kan sendes til post@uredd-fk.no innen 15. mars.

Se her for fullstendig innkalling og full saksliste.