×
Medlemskontingent- og treningsavgift i Urædd Fotball

Faktura for medlemskontingent- og treningsavgift sendes ut i disse dager

De fleste kontingentene ble sendt ut i vår. Vi sender i disse dager ut de siste kontingentene samt purrer de relativt få utestående. Urædd Fotball er i 2020 svært kraftig berørt av Covid-19 pandemien med store bortfall av inntekter fra bl.a. cup. Vi har likevel greid å opprettholde og tilby sportslig aktivitet for vår barn- og ungdomsavdeling innenfor gjeldende smittevernregler hele perioden med unntak av en måned fra 12.mars, når myndighetene stengte Norge helt ned til 14.april, da Urædd Fotball fikk innvilget dispensasjon fra lokal forskrift om stenging av idrettsanlegg, og fikk åpnet for frivillig aktivitet på Kjølnes Kunstgress

 

Sportslig hilsen

Styret i Urædd Fotball