×
Påloggingslenke for deltagelse på årsmøte i Urædd Fotball

Påloggingslenke for deltagelse på årsmøte i Urædd Fotball

 

Årsmøtet avholdes Digitalt den Onsdag den 24.mars kl. 19:00.

 

Klikk på lenken «Click here to join the meeting» for å delta. Som hovedregel demper deltagerne mikrofonen under møter, og åpner denne når en har innlegg. Dette blir detaljert gjennomgått ved oppstart på møtet.

 

Saksunderlag kan fortsatt mottas av medlemmene i forkant. Send e-post til post@uredd-fk.no om dette er ønskelig.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge møteleder

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 16: Foreta følgende valg;

16.1      Styreleder

16.2      Nestleder

16.3      Øvrige styremedlemmer

16.4      Varamedlemmer

16.5      To medlemmer til kontrollkomitéen

16.6      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

16.7      Leder av valgkomiteen

16.8      Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

16.9      Varamedlem til valgkomiteen

 

Med vennlig hilsen

Styret i Urædd Fotball