×
Urædd Kunstgress åpnes for frivillig aktivitet

Urædd Fotball har fått dispensasjon fra lokal forskrift om stenging av idrettsanlegg for begrensing av koronasmitte til en begrenset åpning til frivillig aktivitet på Kjølnes Kunstgress.

 

Vi skal følge at Helsedirektoratets anbefalinger om hygiene, avstand, gruppestørrelse og øvrige smitteverntiltak. Videre skal vi følge «Fotballens koronavettregler» utarbeidet av Norges Fotballforbund:

 

Det skal være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen

 

Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

 

Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre

 

Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk

 

Ikke ta på ballen med hendene

 

Unngå heading

 

Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten

 

Felles garderober skal ikke benyttes

 

Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.


Utover dette gjelder følgende styring av aktiviteten:

 

Banen er kun åpen for medlemmer i Urædd Fotball.

 

Banene er åpne mellom 14.00-19.30 mandag til torsdag og 12:00-18:00 lørdag og søndag. Fredag vil den værer stengt.

 

Alle grupper blir inndelt i soner. Ingen går over i en annen sone.

 

Ingen deling av utstyr. Spillere må bruke egen ball.

 

Alle som befinner seg på banen bruker hansker.

 

Barn under 18 år må ha med voksen som holder oversikt.

 

Treningskalenderen gjelder som utgangspunkt, men det skal tilrettelegges og gjøres plass til alle grupper som ønsker aktivitet. Blir det for mange på anlegget kan grupper bortvises.

 

Det organiseres Korona vakt-/veileder (med vest) som vil være til stede hele tiden når banene er åpne nå i starten for å sikre gode rutiner. Imøtekommes ikke advarsler/pålegg etc. fra denne skal dette påklages til styret.

 

Brytes reglene bortvises aktuell grupper og kan nektes videre muligheter for aktivitet!

 

Regler blir satt opp på anlegget og distribuert til våre medlemmer via web, e-post og Facebook-siden til lagene.

 

Sportslig vennlig hilsen

Styret i Urædd Fotball